Groen licht

Groen licht

Groen licht is dé audiovisuele verkeersmethode voor verschillende onderwijstypen. De verkeersmethode is geschikt voor de bovenbouw van het primair onderwijs, de eerste klas van het voortgezet onderwijs en voor het praktijkonderwijs en het vso. Door middel van films en een werkmap wordt met verschillende thema’s aandacht besteed aan de deelname van leerlingen aan het verkeer.